Régen történt                                   Ez történt 2010-ben

BETŰMÉRET NÖVELÉSE BETŰMÉRET CSÖKKENTÉSE

Rendszeres alkalmaink

Öcsöd:
Minden vasárnap 9 óra: Istentisztelet (téli időszakban a gyülekezeti házban)
Minden vasárnap 9 óra: Gyermek-Istentisztelet (gyülekezeti házban)
Minden csütörtök 16 óra: Bibliaóra (gyülekezeti teremben)

Kunszentmárton:
Minden vasárnap 11 óra: Istentisztelet (téli időszakban a gyülekezeti házban)
Minden vasárnap 11 óra: Gyermek-Istentisztelet (gyülekezeti házban)
Minden szerda 17 óra: Bibliaóra (szervezés alatt - gyülekezeti házban)

Ez történt 2011-ben:

Januárban:
• 19-20-án az Imahét alkalmából Öcsödön szolgált közöttünk Szurovecz Vince főesperes úr (Békésszentandrás), illetve Dr. Dobos Ágoston református lelkipásztor (Békésszentandrás). Szeretetvendégséggel vártuk a megjelent testvéreket. Köszönjük a sok segítséget, közreműködést!

Februárban:
• 10-én Kálvin és a misszió címmel tartott előadást Öcsödön Nt. Dr. Dobos Ágoston (Békésszentandrás).
• A Házasság Hete alkalmából Családban marad? címmel tartott előadást Péntek Ágnes, 15-én Békésszentandráson, 16-án Kunszentmártonban, 23-án Martfűn és 24-én Öcsödön.
• 18-án Wass Albert felolvasó esten vettünk részt Kunszentmártonban.
• 26-án farsangi játszóházba hívtuk a gyermekeket Öcsödön.

Márciusban:
• 3-án megemlékeztünk a Nők Világimanapjáról Öcsödön.
• 6-án, Bibliavasárnapon a magyar nyelvű Biblia-kiadás céljaira gyűjtöttünk Öcsödön (13 eFt) és Kunszentmártonban (5 eFt).
• 13-án megemlékeztünk az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseiről.
• 25-én Lelkész-gondnoki értekezleten vettünk részt Berekfürdőn.

Áprilisban:
• 04-én megtörtént templomunk felújítás utáni műszaki átadás-átvétele.
• 11-én, a Költészet Napján koszorút helyeztünk el a József Attila Emlékháznál.
• 17-én, Virágvasárnapi Presbiteri Konferencián vettek részt gyülekezeteink presbiterei.
• 24-én, Húsvétvasárnap Tiszteletes Seres Patrícia 2. évfolyamos teológus hallgató, legátus szolgált gyülekezeteinkben.

Májusban:
• 05-én egyházmegyei számvizsgálaton vettünk részt.
• 08-án, az Istentisztelet keretén belül gyermekek műsorával köszöntöttük az édesanyákat.
• 29-én, Istentisztelet után apró ajándékkal köszöntöttük a gyermekeket.

Júniusban:
• 11-én családi- és sportnapon vettünk részt az öcsödi sportpályán.
• 12-én, Pünkösdvasárnap délelőtt 6 fiatal konfirmált Öcsödön; délután pünkösdi hangversenyen fellépett az Öcsödi Hagyományőrző Népdalkör, Szabó Balázs (gitár) és Szabó Tamás (orgona), a hangverseny után szeretetvendégségbe vártunk mindenkit.
• 13-án, Pünkösdhétfőn Tiszteletes Bálint István (Debrecen/Székelyudvarhely) 3. évfolyamos teológus hallgató, legátus szolgált gyülekezeteinkben.

Augusztusban:
• 08-14. között Gyermek-Bibliahét volt a szomszédos gyülekezetek gyermekeivel, ifjaival Öcsödön, Kunszentmártonban és Békésszentandráson. Játszottunk, énekeltünk, zenéltünk, vetélkedtünk, kirándultunk, kézműveskedtünk, nyírtunk, ragasztottunk, kipróbáltuk a zöldség-gyümölcsfaragást, póni-lovaglást, gyöngyfűzést; csemegéztünk, s természetesen volt alkalom a bibliai történet melletti elcsendesedésre, gyermeki imádságra is. Köszönet az adományokért, illetve minden segítségért!
• 12-én, a Hagyományőrző Napok előestéjén ismét ünnepi hangversenyt rendeztünk az öcsödi református templomban.

Szeptemberben:
• 25-én Berekfürdőn lelkészcsaládok találkozóján vett részt a lelkészcsalád.

Októberben:
• 02-án Egyházmegyei Nőszövetségi Konferencián vettünk részt Martfűn.
• 09-én megemlékeztünk az aradi vértanúkról Öcsödön és Kunszentmártonban.
• Berekfürdőn került megrendezésre az Egyházmegyei Csendes-hét, melynek volt öcsödi résztvevője is.

Novemberben:
• 25-én az MVH munkatársai helyszíni szemlén ellenőrizték a templomfelújítás dokumentációját.

Decemberben:
• 04-én Választói közgyűlés hívtunk össze, amikor gondnokot és presbitereket választottunk Öcsödön és Kunszentmártonban. A tisztújítás mindkét gyülekezetben szépen lezajlott.
• 17-én Adventi zenés délutánt tartottunk Szabó Balázzsal.
• 21-én templomunk (Öcsöd) adott otthont a helyi iskolai karácsonyi ünnepségnek. Nagy öröm és nagy megtiszteltetés számunkra, hogy az iskola teljes közössége, immár harmadszor, a templomban ünnepelt.
• 24-én délután Kunszentmártonban, este pedig Öcsödön, majd Mezőhéken (Mesterszálláson 18-án) gyermekek ünnepi műsorával köszöntöttük a Karácsonyt, Megváltó Urunk születésének ünnepét. Köszönet mindenkinek, aki együtt ünnepelt velünk!
• 25-én az öcsödi Idősek Otthonában úrvacsorás Istentisztelettel ünnepeltük a Karácsonyt.
• 26-án Jánk Alexandra II. évfolyamos debreceni teológus, legátus (Gyula) szolgált gyülekezeteinkben.

 

Imádkozzunk azért, hogy mind többen vágyakozzanak az elkészített alkalmakra!