Tavaly történt

BETŰMÉRET NÖVELÉSE BETŰMÉRET CSÖKKENTÉSE

Rendszeres alkalmaink

Öcsöd:
Minden vasárnap 9 óra: Istentisztelet (téli időszakban a gyülekezeti házban)
Minden vasárnap 9 óra: Gyermek-Istentisztelet (gyülekezeti házban)
Minden csütörtök 16 óra: Bibliaóra (gyülekezeti teremben)

Kunszentmárton:
Minden vasárnap 11 óra: Istentisztelet (téli időszakban a gyülekezeti házban)
Minden vasárnap 11 óra: Gyermek-Istentisztelet (gyülekezeti házban)
Minden szerda 17 óra: Bibliaóra (szervezés alatt - gyülekezeti házban)

Ez történt 2012-ben:

Januárban:
• 18-án az Ökumenikus Imahét keretén belül Öcsödön, a református gyülekezetben szolgált közöttünk Szurovecz Vince főesperes (Békésszentandrás),
• 20-án ugyancsak az Ökumenikus Imahét alkalmából Kunszentmártonban a református gyülekezeti házban volt vendégünk Kövesdy Zsolt plébános (Kunszentmárton), valamint a Szent András Kórus. Mindkét helyszínen szeretetvendégséggel vártuk a Kedves Testvéreket.
• 22-én beiktattuk az újonnan megválasztott presbitereket gyülekezeteinkben.
• 25-én Debrecenben részt vettünk a Reménység Fesztivál lelkipásztori tájékoztatóján.

Februárban:
• 11-19. között gyülekezeti gyakorlatra érkezett közénk Enyedi Beáta III. éves, illetve Tóth Orsolya II. éves debreceni teológus. Részt vettek: Istentiszteleten, hittanórán, Bibliaórán, családlátogatáson, Idősek Otthonában, temetésen, és hozzá kapcsolódva a gyászolókkal való beszélgetésen is. Megvendégelésükbe bekapcsolódott a gyülekezet több tagja is, illesse köszönet felajánlásaikat!
• 15-én a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal munkatársa ellenőrizte az öcsödi gyülekezet legrégebbi úrasztali edényeit és mindent rendben talált.
• 14-én a Házasság Hete alkalmából Kunszentmártonban,
• 15-én Békésszentandráson,
• 16-án pedig Öcsödön tartott bizonyságtétellel egybekötött előadást Péntek Ágnes.

Márciusban:
• 01-én dr. Dobos Ágoston (Békésszentandrás) tartott missziói előadást Öcsödön.
• 04-én, Bibliavasárnapon a magyar nyelvű Biblia-kiadás céljaira gyűjtöttünk Öcsödön és
Kunszentmártonban.
• 08-án Öcsödön,
• 20-án pedig Kunszentmártonban kapcsolódtunk be a Világimanap programjába.
• 18-án megemlékeztünk az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseiről.

Áprilisban:
• 01-én Egyházmegyei Presbiteri Konferencián vettek részt presbitereink Törökszentmiklóson.
• 08-án, a Húsvétvasárnapi Istentiszteleten szolgált Öcsödön a Hagyományőrző Népdalkör. Megnyitottuk a gyermekrajz-kiállítást, illetve kihirdettük a gyermekrajz-pályázat eredményét. 45 gyermek 48 rajzát állítottuk ki.
I. helyezést ért el: D. Kis Péter (felsős) és Zsigmond Marianna (alsós),
II. helyezést ért el: Pintér Noémi (felsős) és Budai Anna (alsós),
III. helyezést ért el: Dugár Csenge és Mátéfi Dalma (felsős, megosztott), illetve Gulyás Krisztofer és Péntek Ágnes Teodóra (alsós, megosztott). Külön dicséretet kapott Arany Botond és Péntek Jonatán Ruben, mivel az óvodások korosztályát csak ők képviselték. Minden pályázó emléklapot, apró ajándékot, a helyezettek rajzfelszerelést is kaptak. Minden gyermeknek gratulálunk és köszönjük a közreműködést. Továbbá köszönetet szeretnénk mondani Farsang Miklós és Horváth Istvánné zsűritagoknak is. Az ünnepi Istentiszteletet szeretetvendégséggel zártuk. Köszönjük az adományokat! A kiállítás még megtekinthető a templomban.
• 11-én, a Költészet Napján koszorút helyeztünk el a József Attila Emlékháznál.

Májusban:
• 27-én, Pünkösdvasárnap délelőtt Öcsödön 7 fiatal és egy felnőtt konfirmációi fogadalmat tett. Az Istentisztelet után gyülekezeti családi- és gyereknapot tartottunk az OM Missziós busz részvételével. Kunszentmártonban az OM Missziós busz vezetője, Horváth István szolgált.
• 28-án, Pünkösdhétfőn Tiszteletes Szappanos Kitti legátus érkezett hozzánk Debrecenből.

Júniusban:
• 01-én 49 testvérrel (Öcsöd, Kunszentmárton, Tiszainoka, Békésszentandrás) részt vettünk a Reménység Fesztiválon Budapesten.
• 15-én Egyházmegyei Közgyűlésen vettünk részt Törökszentmiklóson.

Júliusban:
• 09-én Debrecenben leadtuk a régi, és átvettük az új szolgálati autót.

Augusztusban:
• 06-12. között Gyermek-Bibliahét volt a szomszédos gyülekezetek gyermekeivel, ifjaival, felnőtt segítőivel Öcsödön és Békésszentandráson. Bibliai történetek, beszélgetés, ének, zene, imádság mellett maradt idő most is a szervezett foglalkozásokra: vetélkedő, kézműveskedés, pónilovaglás, állatsimogatás, íjászkodás, zöldség- és gyümölcsfaragás kipróbálására, illetve kötetlen játékra. A hét során mintegy 50 gyermeket láttunk vendégül (Öcsödről, Békésszentandrásról, Kunszentmártonból, Szarvasról, Budapestről, Abonyból). Köszönet az adományokért, illetve minden segítségért!
• 10-én, a Hagyományőrző Napok előestéjén ismét ünnepi hangversenyt rendeztünk az öcsödi református templomban.
• 12-én családi Istentiszteletre hívtuk a Biblia-héten résztvevő gyermekeket és családjaikat.

Szeptemberben:
• 23-tól került megrendezésre Berekfürdőn az Egyházmegyei csendes-hét, melynek volt öcsödi résztvevője is.

Októberben:
• 07-én megemlékeztünk az aradi vértanúkról Öcsödön és Kunszentmártonban.

Novemberben:
• 03-án Kisújszálláson országos fotópályázat eredményhirdetésén és kiállítás-megnyitóján vettünk részt. A pályázaton gyülekezetünk önkéntese, Kulik Zsolt 2. helyezést ért el. Gratulálunk! Képeiből itthon is rendezünk kiállítást.
• 30-án Mezőtúron lelkész-gondnoki értekezleten vettünk részt, ahol hallottunk a 2013. júliusában Mezőtúron megrendezésre kerülő Csillagpont országos református ifjúsági találkozóról. Az eseményre mi is örömmel és várakozással készülünk.

Decemberben:
• 16-án Mesterszálláson, 23-án Kunszentmártonban, 24-én pedig Öcsödön gyermekek ünnepi műsorával köszöntöttük a Karácsonyt, Megváltó Urunk születésének ünnepét. Köszönet mindenkinek, aki együtt ünnepelt velünk!
• 23-án az öcsödi Idősek Otthonában úrvacsorás Istentisztelettel ünnepeltük a Karácsonyt.
• 26-án Zilahi Réka II. évfolyamos debreceni teológus, legátus (Csongrád) szolgált gyülekezeteinkben.
 

Imádkozzunk azért, hogy mind többen vágyakozzanak az elkészített alkalmakra!